Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

AKTUALNOŚCI, strona 2:

2 Kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Utworzono dnia 02.04.2021

    2  Kwietnia Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ po to, aby zwrócić uwagę na dyskryminację i izolację osób dotkniętych autyzmem i ich najbliższych. W tym roku szkolnym grupa...

czytaj dalej... na temat: 2 Kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Komunikat

Utworzono dnia 29.03.2021

KOMUNIKAT

Od 29 marca do 9 kwietnia w przedszkolu zapewnimy opiekę dzieciom:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

 f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica stosownego wniosku.

Wniosek w załączniku.

 

 

 

 

 

 

czytaj dalej... na temat: Komunikat

Nauka zdalna w klasach I-III

Utworzono dnia 19.03.2021

Szanowni Państwo, od 22 marca do 11 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą uczyli się zdalnie. Zachęcam Państwa do...

czytaj dalej... na temat: Nauka zdalna w klasach I-III

Zdalna Szkoła+

Utworzono dnia 03.03.2021
30.06.2020 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie w ramach projektu "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ otrzymał 14 tabletów model: Lenovo Tablet TB-X605L.
czytaj dalej... na temat: Zdalna Szkoła+

Projekt "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu".

Utworzono dnia 03.03.2021

14.05.2020 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie w ramach projektu "Powszechny dostep do szybkiego Internetu" dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła otrzymał 12 komputerów typu laptop model: Laptop HP 250 G7 edu Windows 10 PRO.

czytaj dalej... na temat: Projekt "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu".

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Utworzono dnia 23.02.2021

NABÓR DZIECI

DO PRZEDSZKOLA PRZY ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM     

W ŚLESINIE

Informujemy

że od 01 marca 2021r.

wydawane będą „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”

na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania kart upływa 31 marca 2021r.

Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona na tablicy

 informacyjnej w przedszkolu 12 kwietnia 2021r.

Zapraszamy!

czytaj dalej... na temat: NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Rekrutacja

Utworzono dnia 17.02.2021

Rekrutacja 2021/2022

            Zostały ustalone terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola, klas pierwszych oraz klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie na podstawie: Zarządzenia Nr 5/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2021.

            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie informuje, że testy sprawnościowe kwalifikujące do klas mistrzostwa sportowego odbędą się

24 lutego 2021r w hali sportowej przy ulicy Młodzieżowej 1.

Dla uczniów młodszych klas I-III o godz. 1700

Dla uczniów klas IV-VII o godz. 1830.


 

czytaj dalej... na temat: Rekrutacja

Pedagog poleca

Utworzono dnia 11.02.2021

Tablety, smartfony, komputery coraz częściej zastępują dzieciom kontakty z bliskimi. Czas przywrócić równowagę w korzystaniu z urządzeń ekranowych i „zadbać o dziecięcy mózg”! To hasło przyświeca drugiej odsłonie kampanii „Domowe zasady ekranowe”, realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Badania pokazują, że aż 75% sześciolatków sprawnie posługuje się nowymi technologiami, podczas gdy tylko 9% umie dobrze zasznurować buty. Niepokojące jest, że rodzice przekazują urządzenia ekranowe w ręce coraz młodszych dzieci. Ponad 40% rocznych i dwuletnich maluchów korzysta z tabletów lub smartfonów,
a niemal co trzecie dziecko w tym wieku używa urządzeń mobilnych codziennie lub prawie codziennie!

Za dużo ekranów?

Wady postawy, problemy ze wzrokiem, snem, koncentracją uwagi, słabszy rozwój umiejętności poznawczych, agresja, lęki, trudności w relacjach społecznych, rozregulowanie układu nagrody w mózgu – to niektóre konsekwencje zbyt intensywnego korzystania przez dzieci z urządzeń ekranowych.

Dorośli zazwyczaj dostrzegają problem uzależnienia dziecka od urządzeń mobilnych, gdy już na dobre wniknie ono do wirtualnego świata. Widzą swoje pociechy, które wieczorem zasypiają z telefonem w ręce, nie mogą się oderwać od smarfona przy posiłku, tracą kontakt z domownikami, reagują agresją na próby ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem urządzenia. Warto jednak sięgnąć pamięcią wstecz i zastanowić się, co skłoniło dzieci do przebywania z „przyjacielem”, który zawsze jest na wyciągnięcie ręki.

Polecamy poświęcić niecałe trzy minuty i obejrzeć filmik promujący kampanię „Zadbaj o dziecięcy mózg”. W sugestywny sposób pokazuje on, jak często sami rodzice przyczyniają się do tego, że dziecko zaczyna korzystać bez umiaru z urządzeń mobilnych, a także uświadamia, jaki wpływ na życie rodzinne może mieć mądre i odpowiedzialne korzystanie ze zdobyczy techniki.

Obejrzyj film promujący kampanię „Zadbaj o dziecięcy mózg”: https://www.youtube.com/watch?v=reBzTX6UO5E&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=DajemyDzieciomSile

Wprowadź Domowe Zasady Ekranowe

Zachowanie równowagi w korzystaniu z urządzeń ekranowych wpływa na prawidłowy rozwój mózgu dziecka. Eksperci Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę opracowali więc zestaw praktycznych wskazówek – Domowe Zasady Ekranowe, dotyczące korzystania z tabletów, smartfonów i komputerów. Mają one sprawić, że urządzenia nie będą przeszkodą w rozwoju dziecka i budowaniu wzajemnych relacji, a raczej staną się narzędziem mającym pozytywny wpływ na jakość rodzinnego życia.

Wyznaczenie czasu spędzanego przed ekranem, odkładanie telefonu godzinę przed snem i podczas posiłków, wyznaczenie w domu miejsca bez urządzeń, planowanie aktywności i zabaw offline, ograniczenia w korzystaniu z urządzeń mobilnych podczas podróży – te i inne zasady, dostosowane do wieku dziecka i potrzeb domowników, proponują wdrożyć eksperci.

Dowiedz się więcej o Domowych Zasadach Ekranowych

Dzieci opowiadają, że sami rodzice często nie interesują się tym, co robią najmłodsi. Nie chcą uczestniczyć we wspólnych zabawach, sprawiają wrażenie wyłączonych, nie słyszą, co się do nich mówi, odpowiadają, jedynie kiwając głową i przeglądając media społecznościowe. Warto pamiętać, że to rodzice modelują zachowania dzieci, które obserwują dorosłych i powielają ich zachowania. Kampania „Zadbaj o dziecięcy mózg” zwraca uwagę na ten problem i zachęca rodziców do rozważnego korzystania z urządzeń mobilnych przez wszystkich członków rodziny.

Kampania realizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem akcji jest Fundacja Orange. Akcję wspiera również Facebook Polska.


 


 

czytaj dalej... na temat: Pedagog poleca

Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja

Utworzono dnia 09.02.2021

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły

Kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Format kalendarza A3 (297 mm x 420 mm ) – pionowo,
  2. Kalendarz powinien zawierać stronę tytułową,
  3. Ilość stron kalendarza: 13 stron,
  4. Każda strona musi zawierać kalendarium o wymiarach minimalnych 297 mm x 180 mm, pozostała część powinna zawierać proponowane zachowania proekologiczne w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina w dowolnej formie np. rysunek, grafika, komiks, opis działania.
  5. Każdy miesiąc powinien poruszać jedno zagadnienie dotyczące ochrony środowiska i przyrody natomiast poszczególne miesiące powinny różnić się między sobą w zakresie proponowanych zagadnień,  
  6. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: rząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania VI edycji Konkursu od 2 lutego 2021 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania:

  1. Regulamin konkursu (w tym wzór zgłoszenia oraz oświadczenia)
  2. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego
czytaj dalej... na temat: Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Utworzono dnia 09.02.2021

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie co roku w marcu przeprowadza Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych włączając się w ogólnopolską akcję organizowaną z okazji Europejskiego Dnia Logopedy.

         Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stwarzanie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Akcja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Oferujemy pomoc rodzicom dzieci pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka oraz rodzicom dzieci, u których wymowa budzi niepokój i troskę.

Bezpłatna diagnoza logopedyczna dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ślesin odbędzie się dnia 06 marca 2021 roku, tj. w sobotę w godz. 9.00 – 12.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie w uzgodnieniu z p. Michałem – dyrektorem placówki. Badania przeprowadzą logopedzi z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie, tj. p. Maria Rybacka, p. Edyta Stasikowska-Janik i p. Kamila Piotrowska – Olejnik.

czytaj dalej... na temat: Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 445

W poprzednim miesiącu: 762

Wszystkich: 12089

POLECANE

Wszystkie aktualne wydarzenia znajdują się na facebooku:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie

Biblioteka Szkolna Ślesin

oraz na stronie internetowej:

www.szkolawobiektywie.com

Zapraszamy


 

Zdalna Szkoła+

MEN