Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Ślesinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.zspslesin.pl/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Ślesinie
ul. Żwirki i Wigury 55
62-561 Ślesin
tel. 63-270-40-27
fax 63-270-40-27

e-mail:zspslesin@konin.lm.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-05-06

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Oświadczenie sporządzono dnia 20.04.2020r.   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mirosława Pietrzak, adres poczty elektronicznej zspslesin@konin.lm.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 63 270 40 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Standard architektoniczny:

  1. Do budynku szkoły wchodzi się  głównym wejściem (budynek przy ul. Żwirki  i Wigury 55, budynek przy ul. Młodzieżowej 1).
  2. Do wejścia można przejść z parkingu. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze trzy wejścia i wszystkie  są wyjściem ewakuacyjnym. Wejścia dostępne są dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach. Ponadto od wyjścia ewakuacyjnego i od wejścia głównego szkoły, usytuowane są drogi  ewakuacyjne, na końcu których mieści się punkt zbiórki osób ewakuowanych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. Przy wejściu od strony parkingu oraz holu (ul. Żwirki i Wigury) zainstalowano dzwonek elektryczny, którym sygnalizuje się wejście do budynku szkoły. Zamknięta w czasie zajęć szkoła, oraz zainstalowany dzwonek uniemożliwiają osobom niepożądanym  wtargnięcie do środka budynku.
  5. W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na każdej kondygnacji znajduje się klatka schodowa. Budynek (ul. Młodzieżowa 1) posiada windę dla osób niepełnosprawnych.
  6. Dla osób niepełnosprawnych dostosowano łazienkę, która mieści się na dolnej kondygnacji.
  7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  8. Teren szkoły przy ul. Żwirki i Wigury ogrodzony jest metalowym płotem.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  10. W szkole, na parterze (budynek przy ul. Żwirki i Wigury) mieści się  pomieszczenie pielęgniarki szkolnej, natomiast w  budynku przy ul. Młodzieżowej) na I piętrze.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

POLECANE

Wszystkie aktualne wydarzenia znajdują się na facebooku:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie

Biblioteka Szkolna Ślesin

oraz na stronie internetowej:

www.szkolawobiektywie.com

Zapraszamy


 

Urząd Miasta i Gminy Ślesin